Microsoft Technology Associate

Uwaga

Od 30 czerwca 2021 r. zakup voucherów na egzaminy MTA nie jest już możliwy.

Microsoft Technology Associate (MTA) to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień.

Certyfikat Microsoft Technology Associate możesz zdobyć, zdając jeden egzamin należący do jednej z poniższych ścieżek — wybór zależy od Twoich zainteresowań i celów zawodowych:

  • Deweloper
  • Bazy danych
  • Infrastruktura IT

Deweloper

(98-388) Introduction to Programming Using Java

Egzamin sprawdza umiejętności pracy z Javą, znajomość jej funkcji i możliwości oraz umiejętność pisania i debugowania kodu Java 6 SE.

(98-383) Introduction to Programming Using HTML and CSS

Egzamin sprawdza umiejętności rozpoznawania i pisania w HTML i CSS, znajomość danych strukturalnych wykorzystujących elementy HTML oraz tworzenia i stosowania styli za pomocą CSS.

(98-382) Introduction to Programming Using JavaScript

Egzamin waliduje wiedzę i umiejętności tworzenia kodu JavaScript oraz używania typów danych obsługiwanych przez JavaScript.

(98-381) Introduction to Programming Using Python

Egzamin sprawdza umiejętność rozpoznawania i pisania poprawnego pod względem syntaktycznym kodu w jęzku Python, rozpoznawania typów danych obsługiwanych przez Python oraz stosowanie kodu Pythona do rozwiązywania problemów logicznych.

(98-375) HTML5 Application Developer Fundamentals

Zakres egzaminu obejmuje podstawy platform, zarządzanie stanem aplikacji, debugowanie, testowanie i publikację aplikacji, tworzenie UI używając HTML5, znajomość podstawowych zagadnień CSS, użytkowanie i aktualizacja JavaScript, zarządzanie interfejsem użytkownika, animację kodu i dostęp do danych oraz tworzenie API HTML5. Egzamin koncentruje się na użyciu HTML5, CSS3 i JavaScript w celu tworzenia aplikacji klienckich.

(98-361) Software Development Fundamentals

Egzamin obejmuje podstawy programowania i jego ogólny rozwój, programowanie obiektowe, aplikacje internetowe, aplikacje biurowe i bazy danych.

Bazy Danych

(98-364) Database Administration Fundamentals

Egzamin waliduje wiedzę kandydata z zakresu baz danych, obiektów, manipulowania i przechowywania danych, administracji bazą danych. Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać umiejętności w zakresie baz danych (w tym relacyjnych) takich jak Microsoft SQL Server lub Windows Azure SQL Database.

Infrastruktura IT

(98-368) Mobility and Device Fundamentals

Kandydaci do tego egzaminu powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu mobilności oraz pracy z urządzeniami z systemem Windows. Egzamin Mobility and Device Fundamentals może służyć jako doskonałe przygotowanie do egzaminów Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA).

(98-367) Security Fundamentals

Egzamin obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa. Od kandydatów oczekuje się praktycznego doświadczenia w pracy z systemem Windows Server, znajomości zabezpieczeń, oprogramowań zabezpieczających zapewniających bezpieczeństwo sieci i systemu operacyjnego, produktó antywirusowych i firewalli.

(98-366) Networking Fundamentals

Do egzaminu wymagane są podstawowe umiejętności w zakresie sieci, infrastruktury i sprzętu sieciowego, protokołów i usług, sieci opartych na Windows oraz umiejętności korzystania z narzędzi do zarządzania siecią, DNS, TCP / IP.

(98-365) Windows Server Administration Fundamentals

Egzamin waliduje wiedzę z zarządzania Windows Server, sieciami Windows, Active Directory, zarządzania kontami oraz narzędziami i koncepcjami odzyskiwania systemu, przechowywania danych, zarządzania wydajnością i konserwacją serwera.

(98-349) Windows Operating System Fundamentals

Egzamin obejmuje zakres konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji i aktualizacji systemów u klienta, zarządzania aplikacjami, zarządzania plikami, folderami i urządzeniami oraz biegłości obsługi systemu operacyjnego Windows 10.

Forma:

Do uzyskania certyfikatu MTA wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat MTA przyznawany jest bezterminowo.

Struktura egzaminu to około 80% pytań zamkniętych i 20% umiejętności wykonania zadań technicznych.

Próg zdawalności egzaminu MTA to około 70%. Jednakże rzeczywista granica walidacji różni się w zależności od rodzaju egzaminu i może wynosić mniej niż 70 procent, w zależności od ilości punktów przyznanych za zadania potwierdzające wymagane umiejętności.

Egzaminy MTA składają się z pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”). Ilość zadań oraz czas trwania egzaminu różnią się w zależności od wybranego programu:

 

    98-349 Windows OS Fundamentals – 55 pytań (50 minut)

    98-361 Software Dev Fundamentals – 51 pytań (50 minut)

    98-364 Database Fundamentals – 51 pytań (45 minut)

    98-365 Windows Server Admin Fundamentals – 57 pytań (50 minut)

    98-366 Networking Fundamentals – 59 – 63 pytania (50 minut)

    98-367 Security Fundamentals – 52 pytania (50 minut)

    98-368 Mobility and Device Fundamentals – 45 pytań (50 minut)

    98-375 HTML5 Application Dev Fundamentals – 56 pytań (50 minut)

    98-381 Intro to Programming using Python – 40 pytań (45 minut)

    98-382 Intro to Programming using JavaScript – 39 pytań (45 minut)

    98-383 Intro to Programming using HTML and CSS – 41 pytań (45 minut)

    98-388 Intro to Programming using Java – 44 pytania (45 minut)

 

Wszystkie egzaminy MTA dostępne są wyłącznie w języku angielskim.