IC PHP Developer Fundamentals

IC PHP Developer Fundamentals to egzamin, który obiektywnie i skutecznie zweryfikuje stopień biegłości, jaki prezentuje kandydat w trakcie pracy z językiem PHP.

Certyfikacja IC PHP ma na celu potwierdzenie podstawowej wiedzy na temat technologii, której kandydaci będą potrzebować, aby rozpocząć karierę w tworzeniu oprogramowania. Jako pierwszy krok do bardziej zaawansowanych certyfikatów, IC PHP jest idealnym punktem wyjścia dla każdego kandydata, który interesuje się kodowaniem w PHP, ale brakuje mu doświadczenia.

O egzaminie:

Egzamin IC PHP obejmuje zakres zagadnień niezbędnych do solidnego zrozumienia podstaw języka PHP. Kandydaci powinni posiadać podstawowe umiejętności w zakresie kodowania funkcjonalnej aplikacji oraz korzystania ze sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemu operacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz tu:

IC PHP DEVELOPER FUNDAMENTALS PROGRAM OVERVIEW

Forma:

Egzamin IC PHP składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru.

Egzamin jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.Więcej informacji na temat szczegółowych wymagań egzaminu IC PHP znajdziesz w sylabusie dostępnym tutaj:

OBJECTIVE DOMAINS

Czas trwania: 50 minut