EC-Council Associate Certifications

Certyfikacja EC-Council to odpowiedź na bardzo duże zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Szacuje się, że rynek specjalistów od cyberbezpieczeństwa wzrośnie do 2026 roku o prawie 30%. Popyt na miejsca pracy w cyberbezpieczeństwie konsekwentnie wzrasta, ponieważ analitycy i specjaliści są niezbędni do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, aby uniemożliwić hakerom kradzież informacji lub uzyskiwanie dostępu do niezabezpieczonych sieci.

EC-Council to największa na świecie organizacja certyfikująca umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa. W partnerstwie z Certiport, powstały dwie ścieżki certyfikacji obejmujące podejście „Red Team” (ofensywne) i „Blue Team” (defensywne).

Certyfikaty Ethical Hacking Associate i Cyber Forensics Associate potwierdzają podstawową wiedzę w tych obszarach i przygotowują kandydatów do uzyskania certyfikatów EC-Council na poziomie zaawansowanym.

Ethical Hacking Associate Certification

Certyfikat EHA stanowi potwierdzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa informacji i zabezpieczeń sieci, w tym narzędzi i metodologii właściwych dla hakerów.

Certyfikacja Ethical Hacking Associate służy do ustanowienia i wprowadzenia podstawowych wymagań stawianych specjalistom ds. bezpieczeństwa informacji w zakresie etycznego hakowania.

Cyber Forensics Associate Certification

Certyfikat CFA potwierdza wiedzę na temat wykrywania ataków hakerskich i prawidłowego pozyskiwania dowodów w celu zgłaszania przestępstw i przeprowadzania audytów, aby zapobiec przyszłym atakom. Osoby, które posiadają certyfikat CFA mogą stać się nieocenionymi członkami zespołów zajmujących się obsługą i reagowaniem na incydenty.

Certyfikacja Cyber Forensics Associate stanowi potwierdzenie umiejętności kandydata w zakresie identyfikacji śladów ataku hakerskiego i właściwego zbierania niezbędnych dowodów w celu wniesienia oskarżenia.

O egzaminie:

Przed przystąpieniem do egzaminów EHA/CFA zaleca się mieć co najmniej 150 godzin praktyki z użyciem narzędzi do wykrywania ataków internetowych.

Przygotowując się do egzaminów EHA/CFA rekomendujemy korzystanie z oficjalnego programu nauczania EC-Council. Program ten obejmuje e-kurs EC-Council oraz dostęp do środowiska EC-Council iLabs, które zawiera ćwiczenia praktyczne i przykładowe pytania egzaminacyjne.

Forma:

Egzaminy EHA/CFA składają się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, wymagających odpowiedniego dopasowania elementów, wskazywania i klikania („hot-spot”).

Egzaminy są dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Czas trwania: 50 minut