Cisco Certified Support Technician

Nowe certyfikaty Cisco Certified Support Technician na poziomie podstawowym przeznaczone są dla osób początkujących, poszukujących pracy w branży technologicznej, zmieniających karierę, studentów i uczniów technicznych szkół średnich.

Zdobycie certyfikatu CCST pozwala rozpocząć karierę w technologiach IT oraz potwierdza wiedzę i doświadczenie w celu budowania kwalifikacji. Stanowi również doskonały punkt wyjścia do szerszego programu certyfikacji Cisco, takiej jak CCNA, Security i CyberOps.

 Program Cisco Certified Support Technician obejmuje dwa egzaminy certyfikacyjne mające na celu sprawdzenie umiejętności i wiedzy w dziedzinie sieci i cyberbezpieczeństwa.

Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity

Certyfikat Cisco Certified Support Technician (CCST) Cybersecurity potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa na poziomie podstawowym,  obejmujące zasady i koncepcje bezpieczeństwa sieci oraz punktów końcowych, ocenę podatności na zagrożenia, zarządzanie ryzykiem oraz obsługę incydentów.

Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking

(Dostępność planowana na kwiecień 2023 r)

Certyfikat Cisco Certified Support Technician (CCST) Networking gwarantuje, że wybrani kandydaci posiadają podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zademonstrowania działania sieci, w tym urządzeń, nośników i protokołów umożliwiających komunikację sieciową.

Forma:

Do uzyskania certyfikatu CCST wystarczy zdanie jednego egzaminu. Certyfikat CCST przyznawany jest bezterminowo.

Przygotowując się do egzaminów CCST rekomendujemy korzystanie z oficjalnego programu nauczania Cisco Skills for All. Kursy CCST są bezpłatne w formacie online. Więcej informacji można znaleźć tu:

Cybersecurity:

CYBERSECURITY

Networking:

Dostępność planowana na kwiecień 2023 r

 

Ilość zadań oraz czas trwania egzaminu różnią się w zależności od wybranego programu:

    Cisco Certified Support Technician Cybersecurity – 40-50 pytań (50 minut)

    Cisco Certified Support Technician Networking – 35-50 pytań (50 minut)

Wszystkie egzaminy Cisco dostępne są wyłącznie w języku angielskim.