PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, czyli podstawy programowania w języku Python.

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia, dofinansowanego ze środków UE.

Szkolenie trwa 40h, czas trwania szkolenia to 5 spotkań.

Po szkoleniu każdy uczestnik przystępuje do egzaminu Entry.


 

cpa_badge

Exam name:   PCEP Certified Entry-Level Python Programmer
Exam code:   PCEP-30-01
Associated certifications:   PCAP – Certified Associate in Python programming (PCAP-31-02, PCAP-31-01),
Pre-requisites:   None
Exam version:   1.0 (2018)
Duration:   45 minutes (exam) + 5 minutes (NDA/Tutorial)
Number of questions:   30
Format:   Multiple-choice
Passing score:   70%
Full exam price:   USD 95 ()
Languages:   English

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ponższymi zagadnieniami:

– wprowadzenie do języka programowania Python, instalacja środowiska programistycznego
– podstawy składni języka Python, funkcje wbudowane, literały, operatory, zmienne,
– programowanie obiektowe, moduły, klasy, obiekty
– operatory, algebra Boole’a, podejmowanie decyzji, iteracje, operacje bitowe i logiczne
– listy, sortowanie i tablice wielowymiarowe,
– listy w zaawansowanych aplikacjach
– pisanie i stosowanie funkcji, zakresy, słowniki,

Więcej informacji o egzaminie Python