PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer, czyli podstawy programowania w języku Python.

Zapraszamy do skorzystania z naszego szkolenia, dofinansowanego ze środków UE.

Szkolenie trwa 80h, czas trwania szkolenia to 12 spotkań.

Po szkoleniu każdy uczestnik przystępuje do egzaminu Entry.

Kurs skierowany jest dla osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 

cpa_badge

Exam name:   PCEP Certified Entry-Level Python Programmer
Exam code:   PCEP-30-01
Associated certifications:   PCAP – Certified Associate in Python programming (PCAP-31-02, PCAP-31-01),
Pre-requisites:   None
Exam version:   1.0 (2018)
Duration:   45 minutes (exam) + 5 minutes (NDA/Tutorial)
Number of questions:   30
Format:   Multiple-choice
Passing score:   70%
Full exam price:   USD 95 ()
Languages:   English

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ponższymi zagadnieniami:

– wprowadzenie do języka programowania Python, instalacja środowiska programistycznego
– podstawy składni języka Python, funkcje wbudowane, literały, operatory, zmienne,
– programowanie obiektowe, moduły, klasy, obiekty
– operatory, algebra Boole’a, podejmowanie decyzji, iteracje, operacje bitowe i logiczne
– listy, sortowanie i tablice wielowymiarowe,
– listy w zaawansowanych aplikacjach
– pisanie i stosowanie funkcji, zakresy, słowniki,

Więcej informacji o egzaminie Python