Uczelnia IT — uczymy zawodów przyszłości! Zadzwoń; tel. 91 484 44 37|biuro@uczelnia.it

Szkolenie
PRINCE2® 6th Edition Foundation

Zapraszamy serdecznie na  szkolenie
PRINCE2® 6th Edition Foundation

Ilość godzin: czas szkolenia to 32 godzin lekcyjnych, 4 spotkania. Kurs i egzamin realizowany zdalnie.

Terminy:

Marzec 2022

Zapisz się!

Szkolenie PRINCE2 Foundation umożliwia naukę efektywnego zarządzania projektami z użyciem jednej z najbardziej znanych na świecie metodologii zarządzania projektem, w środowisku sprzyjającym aktywnemu uczestnictwu poprzez interakcję z materiałem szkoleniowym oraz innymi uczestnikami szkolenia.:

O szkoleniu:

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami. Pomaga ustalić, kto powinien być zaangażowany i za co będzie odpowiedzialny. Nasze akredytowane szkolenie stacjonarne PRINCE2 Foundation pozwoli Ci zapoznać się z metodyką PRINCE2 i pomoże przygotować się do egzaminu Foundation, którego zadaniem jest ocena, czy potrafisz wykazać się wystarczającą znajomością i zrozumieniem metody zarządzania projektami PRINCE2. Szkolenie jest zgodne z programem nauczania PRINCE2 z 6th Edition roku.

Cele szkolenia:
Po kursie powinieneś

  • rozumieć kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2;
  • rozumieć, w jaki sposób metodyka PRINCE2 opiera się na zasadach PRINCE2;
  • rozumieć tematy PRINCE2 i sposób ich stosowania w całym projekcie;
  • rozumieć procesy PRINCE2 i sposób ich realizacji w całym projekcie.

Zakres szkolenia i egzaminu

− Proces – przygotowanie projektu
− Organizacja
− Uzasadnienie biznesowe
− Proces – inicjowanie projektu
− Plany
− Jakość
− Ryzyko
− Proces – zarządzanie końcem etapu
− Postępy
− Zmiana
− Proces – zarządzanie dostarczaniem produktów
− Proces – zamykanie projektu
− Proces – zarządzanie strategiczne projektem
− Przygotowanie do egzaminu
egzamin w wersji elektronicznej
czas trwania egzaminu 60 minut
60 pytań
zaliczenie wymaga uzyskania 33/60 punktów (55%)
Rekrutacja i warunki:
Kurs i egzamin jest w ramach projekt pn. „Specjalistyczne kwalifikacje informatyczne” o numerze RPZP.08.06.00-32-K059/18. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest nabycie kwalifikacji informatycznych i zarządczych w obszarze IT przez  dla pracujących  osób dorosłych, zamieszkałych w woj. zachodniopomorskim, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, dzięki udziałowi w specjalistycznych kursach informatycznych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami IT, zakończonych certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi
Z uwagi na realizację wskaźników projektowych, w pierwszej kolejności szukamy osoby zamieszkałe  w miastach średnich z naszego województwa (Wałcz, Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście). Te osoby muszą pracować (niekoniecznie w tych miastach)  ale nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.