Uczelnia IT — uczymy zawodów przyszłości! Zadzwoń; tel. 91 484 44 37|biuro@uczelnia.it
Serdecznie zapraszamy na szkolenie
Ilość godzin: czas szkolenia to 80 godzin lekcyjnych, 14 spotkań.

IC3 – Cyfrowe Podstawy

Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3) – to światowy standard certyfikacji komputerowej. Czwarta generacja tego standardu jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:

 1. Podstawy pracy z komputerem
 2. Kluczowe programy i aplikacje
 3. Internet i funkcjonowanie w sieci

Każdy egzamin IC3 to osobne świadectwo kompetencji, natomiast zdanie wszystkich trzech egzaminów owocuje uzyskaniem specjalnego certyfikatu potwierdzającego osiągnięcie pełnej standaryzacji IC3. Certyfikaty z serii IC3 to pierwszy odpowiedzialny krok do potwierdzenia własnej świadomości cyfrowej. Standard certyfikacji IC3 jest polecany przez największe firmy branży ICT. Jest to obiektywne i miarodajne narzędzie sprawdzające poziom umiejętności komputerowych, zalecane przede wszystkim kandydatom zaczynającym swoją przygodę z certyfikacją ICT. Firmy zatrudniające osoby świadome cyfrowo, odczuwają wzrost efektywności swoich pracowników. Dzięki temu potencjał tych firm może rozwijać się o wiele szybciej i ekonomiczniej.

Fakty:

 • Egzaminy przeprowadzane są m.in. w języku polskim i złożone są z symulacji oraz pytań testowych.
 • Egzaminy IC3 sprawdzane są automatycznie, a wynik znany jest natychmiast po ukończeniu testu.
 • Certyfikat w formie PDF dostępny jest dla kandydata już po kilku minutach od zdania egzaminu, a fizyczny certyfikat (wydrukowany dyplom imienny) wysyłany jest na adres domowy kandydata drogą pocztową ze Stanów Zjednoczonych.
 • Program IC3 dostarcza fundamentalną wiedzę niezbędną, aby osiągnąć sukces we wszelkich obszarach, które wymagają użycia komputerów, najważniejszych programów biurowych oraz Internetu.
 • Program IC3 to jeden z najważniejszych standardów certyfikacji komputerowej na świecie.
 • Sylabus (tj. zagadnienia egzaminacyjne), programu IC3 pokrywa się całkowicie z zakresem DIGCOMP i jest w pełni „skalowalny” do polskich oraz europejskich ram kompetencji zawodowych (tzw. NFQ i EFQ).
 • Egzaminy IC3 można w bardzo łatwy i intuicyjny sposób wdrożyć do posiadanej infrastruktury komputerowej.

IC3 nadaje się doskonale zarówno do małych laboratoriów egzaminacyjnych komercyjnych firm szkoleniowych, jak również do dużych (wielostanowiskowych) laboratoriów komputerowych instytucji edukacyjnych lub korporacji.

Zakres egzaminów IC3

Mod. 1. Podstawy pracy z komputerem

 • Co to jest system operacyjny i do czego służy?
 • Zarządzanie plikami i folderami komputerowymi
 • Konfiguracja PC, Panel sterowania, sterowniki systemowe
 • Podstawowa terminologia informatyczna
 • Rodzaje komputerów i urządzeń mobilnych
 • Wydajność komputera
 • Instalowanie oraz odinstalowywanie oprogramowania
 • Znajomość i rozróżnianie licencji oprogramowania
 • Typy programów i narzędzi cyfrowych
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów z oprogramowaniem
 • Rozwiązywanie podstawowe problemów ze sprzętem komputerowym
 • Sprzęt i urządzenia peryferyjne
 • Kopia zapasowa i przywracanie ustawień

Mod. 2. Kluczowe programy i aplikacje

 • Cechy wspólne aplikacji
 • Podstawowe formatowanie tekstu
 • Zarządzanie plikami i folderami
 • Praca z plikami multimedialnymi
 • Metody i czynności przetwarzania tekstu
 • Tabele i listy
 • Układ strony
 • Elementy arkusza kalkulacyjnego
 • Układ i wygląd arkusza kalkulacyjnego
 • Praca z danymi
 • Tworzenie prezentacji
 • Wstawianie zawartości
 • Zarządzanie slajdami
 • Projektowanie slajdów
 • Podstawowe relacje baz danych
 • Obsługa i zarządzanie rekordami
 • Współpraca
 • Udostępnianie plików

Mod. 3. Internet i funkcjonowanie w sieci

 • Internet, Przeglądarki i WWW
 • Nawigacja w Internecie za pomocą przeglądarki
 • Połączenie internetowe
 • Typy, funkcje oraz możliwości sieci komputerowych
 • Rozwiązywanie problemów z połączenia sieciowego
 • Komunikacja e-mail
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym
 • Cyfrowe obywatelstwo – „netykieta”
 • Standardy komunikacyjne
 • Legalne i odpowiedzialne korzystanie z komputerów
 • Bezpieczna komunikacja i działalność „online”
 • Ergonomia
 • Biegłość wyszukiwania treści
 • Korzystanie z wyszukiwarek internetowych
 • Ewaluacja wyników wyszukiwania
 • Korzystanie z zaawansowanych funkcji wyszukujących

Czas trwania egzaminów IC3

IC3 GS4 (każdy egzamin trwa 50 minut):

 • Living Online – 45 pytań
 • Computing Fundamentals – 45 pytań
 • Key Applications – 43 pytania