MS Enabling and Managing Office 365


Szkolenie jest skierowane do profesjonalistów IT, którzy przygotowują się do zdania egzaminu zarówno 70-346 jak i 70-347, w celu uzyskania certyfikatu MCSA: Office 365. Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby profesjonalistów IT, którzy biorą udział w procesie ewaluacji, planowania, wdrożenia oraz obsługi usług Office 365 takich jak tożsamości, zależności, wymagania i technologie wsparcia.

Kurs skupia się na umiejętnościach wymaganych przy konfiguracji Office 365 dotyczących usług federacyjnych z istniejącymi tożsamościami użytkowników oraz potrzebnych do utrzymania dzierżawy Office 365 wraz z jej użytkownikam. Uczestnicy szkoleń powinni nabyć umiejętności konieczne do posługiwania się środowiskiem Office 365 w stopniu średniozaawansowanym, na kursie przerabiamy poniższe zagadnienia:

 • Planowanie i inicjowanie dzierżawy do Office 365
 • Zarządzanie użytkownikami, grupami Office 365
 • Konfigurowanie połączeń klienckich do Microsoft Office 365
 • Planowanie i konfigurowanie synchronizacji usług katalogowych
 • Planowanie i wdrażanie Office 2016 ProPlus
 • Planowanie i zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dla Exchange Online
 • Planowanie i konfigurowanie usług w Exchange Online
 • Planowanie i wdrażanie usługi Skype for Business Online
 • Planowanie i konfigurowanie usługi SharePoint Online
 • Planowanie i konfigurowanie usługi Office 365 dotyczącej współpracy
 • Planowanie i konfigurowanie zarządzania prawami i zgodnością
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów Office 365
 • Planowanie i konfigurowanie federacji tożsamości
Przygotowanie do certyfikatu: MCSA: Office 365
Numer egzaminu: 70-346 jak i 70-347
Powiązane certyfikaty: MS  SharePoint
Wymagania wstępne: Brak
Miejsce szkolenia: Uczelnia IT, możliwe u klienta
Czas trwania modułu: 40 godzin lekcyjnych
Miejsce zdawania certyfikatu: Nasz ośrodek Pearson VUE, na miejscu
Czy egzamin posiada promocję: “second shot” (jeśli ma to Microsoft)
Egzaminy w module: Końcowy wewnętrzny
Cena szkolenia: 3800 zł
Wersja językowa egzaminu : Angielski

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na temat kursów i egzaminów z Office 365.

Tematyka szkolenia
Egzaminy FAQ
Egzamin 70-346
Egzamin 70-347

Terminy szkolenia

Szkolenie odbywa się przez pięć dni w tygodniu w godzinach 9-16.  W celu zapoznania się z planowanym terminem naszych najbliższych szkoleń lub harmonogramem dla danej grupy prosimy o przejście odpowiednio do stron z Planem zajęć.

Prowadzenie zajęć

Szkolenia prowadzimy w postaci wykładów oraz ćwiczeń. Przed rozpoczęciem szkoleń otrzymujecie Państwo dostęp do materiałów i z nich Państwo korzystacie. Na naszych zajęciach używamy oprogramowania zgodnego z tematyką kursu, dodatkowo:

 • Otrzymujecie Państwo autoryzowane materiały szkoleniowe,
 • Egzaminy zdajecie Państwo na miejscu,
 • Po skończonym kursie można uzyskać certyfikat,
 • Istnieje możliwość poprawy wyników egzaminów (drugie podejście w cenie jednego).

Na wszelkie pytania odpowiadamy na bieżąco, zachęcamy do kontaktu z nami jeśli pojawiają się jakieś niejasności lub pytania.

Powtórka gratis

W ramach naszego kursu możecie Państwo zdawać egzamin Office 365 dwukrotnie pod warunkiem, że aktualnie jest promocja “second shot” z firmy Microsoft.