Plan zajęć CCNA1 -11 maja 2020: Introduction to Networks- Zdalnie

16:00 – 16:45 Zajęcia organizacyjne
16:50-20:00
Rozdział 1 Networking Today
Rozdział 2 Basic Switch and End Device Configuration

 

16:00 – 20:00
Rozdział 2 Basic Switch and End Device Configuration
Rozdział 3 Protocols and Models

 

Z powyższych zajęć w terminie od 18 Maja od godz.16:00 – do końca modułu- będzie aktywny egzamin online
Basic Network Connectivity and Communications Exam

Rozdziały 1-3

16:00 – 20:00
Rozdział 4 Physical Layerts
Rozdział 5 Number Systems

 

16:00- 20:00
Rozdział 6 Data Link Layer
Rozdział 7 Ethernet Switching

Z powyższych zajęć w terminie od 1 Czerwca od godz.16:00  do 15 Czerwca – będzie aktywny egzamin online
Ethernet Concepts Exam
Rozdziały 4-7

16:00- 20:00
Rozdział 8 Network Layer
Rozdział 9 Address Resolution
Rozdział 10 Basic Router Configuration

Z powyższych zajęć w terminie od 8 Czerwca od godz.16:00 – do 22 Czerwca  będzie aktywny egzamin online
Communicating Between Networks Exam
Rozdziały 8-10

16:00- 20:00
Rozdział 11 IPv4 Addressing
Rozdział 12 IPv6 Addressing

 

16:00- 20:00
Rozdział 12 IPv6 Addressing
Rozdział 13 ICMP

Z powyższych zajęć w terminie od 22 Czerwca od godz.16:00 – do 6 lipca będzie aktywny egzamin online
IP Addressing Exam
Rozdziały 11-13

16:00- 20:00
Rozdział 14 Transport Layer
Rozdział 15 Application Layer

Z powyższych zajęć w terminie od 29 Czerwca od godz.16:00 – 13 Lipca będzie aktywny egzamin online
Network Application Communications Exam
Rozdziały 14-15

16:00- 20:00
Rozdział 16 Network Security Fundamentals
Rozdział 17 Build a Small Network

Z powyższych zajęć w terminie od 6 Lipca od godz.16:00 – do 13 Lipca będą aktywne egzaminy online
Building and Securing a Small Network Exam
Rozdziały 16-17
Egzamin z użyciem Packet Tracera
Practice PT Skills Assessment (PTSA)
Egzamin próbny finałowy Practice Final – ITN (opcjonalnie)
Egzamin Finałowy Final Exam