Microsoft 20742: Identity with Windows Server 2016


Kurs jest skierowany do osób chcących zapoznać się z zagadnieniami  wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożeniem zasad grupowych (Group Policy), wykonywaniem kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016. Dodatkowo szkolenie omawia inne usługi Active Directory takie jak: Active Directory Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS).

lrn-certlogo-solassoc_winserv2016_blk

    Zakres kursu:

•    Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
•    Zarządzanie obiektami w AD DS
•    Zarzadzanie zaawansowaną infrastrukturą AD DS
•    Wdrażanie i zarządzanie lokacjami i replikacją AD DS
•    Wdrażanie zasad grupowych (Group Policy)
•    Zarzadzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupowych
•    Zabezpieczanie usług AD DS
•    Wdrażanie i zarządzanie AD CS
•    Wdrażanie i zarzadzanie certyfikatami
•    Wrażanie i zarządzanie AD FS
•    Wdrażanie i zarządzanie usługą AD RMS
•    Wdrażanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD
•    Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

Przygotowanie do certyfikatu: Identity with Windows Server 2016
Numer egzaminu: 70-742
Technologia: Windows Serwer
Wymagania wstępne: Znajomość środowiska Microsoft Windows
Miejsce szkolenia: Uczelnia IT, możliwe u klienta
Czas trwania modułu: 40 godzin lekcyjnych
Miejsce zdawania certyfikatu: Nasz ośrodek Pearson VUE, na miejscu
Zniżka na egzamin: Tak, 10%
Egzaminy w module: Końcowy wewnętrzny
Cena szkolenia: 3800 zł
Wersja językowa egzaminu : Angielski

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na temat kursów i egzaminów z Microsoft.

Tematyka szkolenia

Regulamin szkolenia

Inne szkolenia Microsoft

Zapisz się!

Terminy szkolenia

Szkolenie odbywa się pięć razy w tygodniu w godzinach 9-16. W celu zapoznania się z terminem naszych najbliższych szkoleń  prosimy o przejście odpowiednio do stron z terminami zajęć.

Prowadzenie zajęć

Szkolenia prowadzimy w postaci wykładów oraz ćwiczeń. Otrzymujecie Państwo dostęp do materiałów i z nich Państwo korzystacie. Na naszych zajęciach używamy autoryzowanego oprogramowania zgodnego z tematyką kursu, dodatkowo:

  • Otrzymujecie Państwo na własność materiały szkoleniowe,
  • Egzaminy w Pearson VUE zdajecie Państwo na miejscu,
  • Po skończonym kursie uzyskujecie Państwo certyfikat autoryzowanego szkolenia,
  • Zapewniamy poczęstunek kawowy oraz obiady

Na wszelkie maile odpowiadamy na bieżąco, zachęcamy do kontaktu z nami jeśli pojawiają się jakieś niejasności lub pytania. Z pewnością nasze szkolenie spełni Państwa oczekiwania, tym bardziej, że mamy już wielu zadowolonych klientów, którzy ciągle do nas wracają!